WCAG 2.0 Zasada 1: Percepcja - WCAG 2.0

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób.