Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji - WCAG 2.0

Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ), bez utraty informacji czy struktury.

Artykuły