Wytyczna 1.1 Tekst alternatywny - WCAG 2.0

Zapewnij tekst alternatywny dla każdej informacji nietekstowej aby przyjął formę zrozumiałą, na przykład: większa czcionka, alfabet Brailla, mowa, symbole lub język prosty do zrozumienia.

Artykuły