2.2.4 Zakłócenia (AAA) - WCAG 2.0

Wszelkie komunikaty, informacje, aktualizacje, itp. czyli mechanizmy, które mogą rozpraszać użytkownika i przeszkadzać podczas wykonywania czynności w serwisie muszą mieć możliwość odłożenia w czasie lub wyłączenia. Wyjątkiem są sytuacje, takie jak pilne alarmy zgłaszające np. zagrożenie lub potwierdzenia w czasie dokonywania zmian.

Przykład
Menadżerska gra online prezentuje co jakiś czas użytkownikowi cytaty dnia oraz wskazówki dotyczące poszczególnych etapów gry. Przy każdym komunikacie w oknie dialogowym dostępny jest przycisk/link, którym możemy je wyłączyć.

Komunikat w oknie dialogowym

Powrót do: Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu