Jesteś tutaj:Strona główna / Niedowidzący

Niedowidzący - WCAG 2.0

Podobnie rzecz się ma z osobami niedowidzącymi. Część z nich, zwłaszcza z bardzo dużym ubytkiem wzroku korzysta z programów czytających. Zdecydowana większość osób niedowidzących korzysta z programów powiększających. Oprogramowanie to umożliwia powiększenie dowolnie wybranej części strony internetowej. Osoba niedowidząca jest w stanie odczytać każdy serwis, przygotowany zgodnie ze standardem, używając w tym celu odpowiedniego powiększenia, w zależności od stopnia wady wzroku.

Kluczowym elementem tego standardu, który uwzględnia właśnie osoby niedowidzące jest kontrast serwisu. Przy słabym kontraście pomiędzy treścią serwisu a jego tłem, nawet przy bardzo dużym powiększeniu nie będzie możliwe odnalezienie i odczytanie treści. Jak ważny jest kontrast serwisu doskonale ilustruje test jednego z portali internetowych przeprowadzony przez Fundację Widzialni z grupą niewidomych i niedowidzących użytkowników. Zadanie polegało na odnalezieniu danych teleadresowych przy pomocy wyszukiwarki badanej strony. Wszyscy wiemy, że każda szanująca się wyszukiwarka internetowa składa się z pola edycyjnego oraz przycisku „szukaj”. Osoba niewidoma doskonale poradziła sobie z tym zadaniem. Odszukała skrótem klawiaturowym programu czytającego pole edycyjne wyszukiwarki. Pole było prawidłowo opisane i program czytający nie miał problemów z jego identyfikacją. 

Wyszukiwarka Google

Wyszukiwarka Bing

Największe i najpopularniejsze wyszukiwarki świata są wzorem do naśladowania, chociaż składają się jedynie z dwóch elementów: pola edycyjnego i przycisku "Szukaj"

Elementy, na które warto zwrócić uwagę:

 • Odpowiednia długość pola edycyjnego
 • Kontrastowy przycisk „szukaj”
 • Wyniki wyszukiwania w odpowiedniej kolejności
 • Linki wyróżnione kolorem i podkreślone
 • Adresy odnalezionych stron
 • Przycisk „szukaj” z intuicyjną ikonografią

Przycisk „szukaj” był odpowiednio opisany i niewidomy użytkownik mógł swobodnie nawigować po tej części serwisu, a co za tym idzie, odnaleźć szukaną informację. Osoba niedowidząca, niestety, nie wykonała zadania. Wyszukiwarka spełniała bowiem tylko część wytycznych WCAG. Nie spełniała natomiast wymogu odpowiedniego kontrastu. Dodatkowo, w badanym serwisie wyszukiwarka znajdowała się w dolnej części, poniżej tzw. linii zgięcia, co znacznie utrudniło nawigację.

Umieszczanie wyszukiwarki w górnej części serwisu jest przyjętą konwencją - zdecydowana większość użytkowników tam szuka tego elementu strony. Linią zgięcia nazywamy obszar strony, który widoczny jest na ekranie, bez konieczności przewijania.

Wracając do testu – wynik: niedowidzący użytkownik, nawet na największym powiększeniu nie odnalazł wyszukiwarki. Kontrast pola edycyjnego i przycisku „szukaj” w stosunku do tła był niewystarczający. Tło było białe a wyszukiwarka w kolorze jasno-szarym. Dla osoby widzącej taka kolorystyka nie stanowi problemu, lecz osobie z dużą wadą wzroku uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności strony. Rekomendacja dla poprawy tego elementu brzmiała: pogrubić obramowanie pola edycyjnego wyszukiwarki o min. trzy piksele i nadać kolor przyciskowi „szukaj” bardziej kontrastowy w stosunku do tła. Dzięki tak prostemu zabiegowi dostępność serwisu została zwiększona a osoby niedowidzące mogły już bez problemu korzystać z funkcji wyszukiwania.

Kolejnym ważnym elementem jest tzw. niezaburzona linia tekstu. Wyobraźmy sobie, że korzystamy z mocnej lupy powiększającej. Czy to będzie lupa elektroniczna, powiększająca dokument w komputerze, czy tradycyjna, służąca do czytania publikacji papierowych - w każdym z tych przypadków jedna linia tekstu wypełnia całość lupy. Odczytując zdanie, od lewej strony do prawej, w pewnym momencie dojdziemy do końca wiersza i będziemy musieli, przesuwając lupę w lewo, przejść do następnego. Krótki wiersz spowoduje, że będziemy musieli bardzo często przeskakiwać do początku kolejnego. Zbyt długi wiersz może spowodować, że po przesunięciu do początku następnego, będziemy musieli się mocniej skoncentrować na ocenie, czy wylądowaliśmy we właściwej linii. Niezaburzona linia tekstu oznacza, że tekst może być czytany swobodnie w poziomie, bez konieczności częstego przechodzenia do kolejnego wiersza. Zatem, nie jest wskazane układanie tekstu w wąskie kolumny, podobnie jak zbytnie wydłużanie wierszy. 

Przykład rozbudowanego formularza wyszukiwarki samochodów

Czasem formularze i wyszukiwarki muszą być rozbudowane. W przypadku wyszukiwarki samochodów zazwyczaj niezbędne jest określenie dokładnych parametrów szukanego samochodu. Nie zwalnia to jednak twórcy serwisu z zachowania zasad dostępności i użyteczności.

Elementy, na które warto zwrócić uwagę:

 • Wybór podstawowych parametrów jest oznaczony w górnej części ciemniejszym kolorem a przycisk „szukaj” kontrastowy w stosunku do tła
 • Pola formularzy logicznie i estetycznie opisane
Wzór dostępnego formularza

Wzór dostępności i użyteczności formularza.

Elementy, na które warto zwrócić uwagę:

 • Tytuł formularza i krótki opis, co należy zrobić
 • Nazwy pól znajdują się z lewej strony i są wytłuszczone
 • Pola formularza w pionie, w równych odstępach, nie za blisko siebie, o długości umożliwiającej wpisanie całości informacji bez konieczności przewijania
 • Odpowiednia grubość i kontrast obramowania
 • Czytelny przycisk z opisem na dole