Wytyczna 2.3 Ataki padaczki - WCAG 2.0

Nie projektuj treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki.

Artykuły