3.1.6 Wymowa (AAA) - WCAG 2.0

Jeśli do zrozumienia słów użytych w tekście potrzebna jest znajomość wymowy, musimy ją zapewnić zaraz po użytym słowie lub poprzez link do słownika (opisany został w punkcie 3.1.3 Nietypowe słowa).

Powrót do: Wytyczna 3.1 Czytelność