3.3.5 Pomoc (AAA) - WCAG 2.0

Wszędzie tam, gdzie użytkownik może wprowadzać, zmieniać lub kasować informacje musi otrzymać pełną informację o tym, jak to zrobić.

 • Dla wszystkich pól, w których wymagany jest określony format wprowadzanej informacji dostarczamy opis/przykład w etykiecie:
  <label for="date">Data urodzenia (RRRR-MM-DD)</label>
  <input type="text" name="data" id="data" />

  Patrz punkt 3.3.2 Etykiety lub instrukcje.

 • Jeśli mamy więcej ograniczeń lub wymagań dotyczących wprowadzanych informacji musimy je opisać PRZED formularzem. Patrz punkt 3.3.2 Etykiety lub instrukcje.

 • Przy polach, w których opis pomocy może się nie mieścić w etykiecie i wymaga szerszego komentarza umieszczamy przy polu link do podstrony z pomocą
  <label for="domena">Nazwa domeny
  <a href="pomoc.html">Pomoc</a></label>
  <input type="text" name="domena" id="domena" />

Dla osób, które borykają się z problemami kognitywnymi (poznawczymi), mających problemy ze zrozumieniem treści i nawigacji bardzo przydatni mogą być wirtualni doradcy. Awatary tłumaczą, w jaki sposób użytkownicy mogą nawigować po stronie, jakie mają możliwości. Mogą również odpowiadać na pytania zadawane przez użytkowników. Bardzo istotną rzeczą jest to, że musi być możliwość wyłączenia/zatrzymania prezentacji awatara oraz to, że technologia w jakiej jest wykonany (najczęściej jest to Flash) musi również spełniać wymagania dostępności, a zwłaszcza Wytyczną 1.2.

Powrót do: Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu danych