Jesteś tutaj:Strona główna / WCAG 2.0 Zasada 3: Zrozumiałość / Wytyczna 3.2 Przewidywalność / 3.2.5 Zmiana na żądanie (AAA)

3.2.5 Zmiana na żądanie (AAA) - WCAG 2.0

Wszystkie zmiany kontekstu, jak np. pojawienie się wyskakujących okienek (pop-up), przekierowania, niekontrolowane zmiany opisane w punkcie 3.2.2 Wprowadzanie danych  inicjowane są tylko na żądanie użytkownika. Alternatywnie,  można zapewnić użytkownikowi  mechanizm wyłączenia takich zmian.

Przykład
Serwis internetowy, pełniący funkcję programu pocztowego on-line posiada przycisk „Pobierz wiadomości” zamiast automatycznego ich pobierania co jakiś czas. Jednocześnie w ustawieniach aplikacji dostępna jest opcja włączenia automatycznego pobierania z ustaleniem interwału czasowego.

Przykład
Gdy wymagane jest wykonanie przekierowania, nie używajmy znacznika meta, ponieważ może to prowadzić do dezorientacji użytkowników, korzystających z programów czytających. Zamiast tego wykorzystajmy skrypty po stronie serwera (server side) np.: php, asp, jsp, Apache, itd.

PHP
<?php
  header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently);
  header("Location: http://www.nasz_serwis.pl/nowa_strona.php");
?>

Jeśli niestety nie mamy możliwości ingerowania w skrypty po stronie serwera, możemy użyć znacznika meta z atrybutem http-equiv ustawiony na "Refresh" oraz w atrybucie content wartość „0”

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl" xml:lang="pl">
<head>     
 <title>Nazwa nowej strony</title>     
 <meta http-equiv="refresh" content="0; URL='http://www.nasz_serwis.pl/nowa_strona.php'" />   
 </head>   
 <body>
  <p>Strona została przeniesiona pod adres <a href="http://www.nasz_serwis.pl/nowa_strona.php"> http://www.nasz_serwis.pl/nowa_strona.php</a>.</p>
</body> 
</html> 

Istotne jest, aby czas odświeżenia wynosił 0, żeby nie załadować treści strony. Strona zawierająca takie przekierowanie powinna zawierać informacje dotyczące tylko przekierowania.

Powrót do: Wytyczna 3.2 Przewidywalność