Jesteś tutaj:Strona główna / WCAG 2.0 Zasada 3: Zrozumiałość / Wytyczna 3.1 Czytelność / 3.1.5 Poziom umiejętności czytania (AAA)

3.1.5 Poziom umiejętności czytania (AAA) - WCAG 2.0

Skomplikowane treści opisujące pewne procesy, instrukcje, informacje, zawierające nazwy własne, które wymagają szerszej wiedzy i wykształcenia wyższego niż poziom gimnazjalny, musimy uzupełnić o streszczenie lub wzbogacić o ilustracje, wykresy, filmy, animacje, itp. Pomogą one zrozumieć trudny tekst nie tylko osobom o niższym wykształceniu ale również osobom, które mają trudności z koncentracją, czy osobom głuchym, dla których nie wszystkie zwroty i terminy są zrozumiałe.

Przykład

  • Wykresy i diagramy pomogą użytkownikom zrozumieć złożony opis danych.
  • Schematy, filmy i animacje pomogą użytkownikom zrozumieć zachodzące procesy.
  • Mapy koncepcyjne pomogą użytkownikom zrozumieć idee.
  • Fotografie, rysunki i filmy pomogą użytkownikom zrozumieć, np. wydarzenia historyczne.

Powrót do: Wytyczna 3.1 Czytelność