4.1.1 Parsowanie (A) - WCAG 2.0

Poprawność kodu HTML i CSS świadczy o jego twórcy.
Często w kodzie HTML zdarza się, że znaczniki są niepodomykane, niepoprawnie zagnieżdżone, użyte są takie, których nie ma w specyfikacji określnej w deklaracji <!DOCTYPE html>, wielokrotne używane są te same identyfikatory ID i wiele innych.
Zatem, jeśli popełniasz takie błędy to, niestety, inni nie będą mieli o tobie dobrego zdania. Czy sporządzając lub wypełniając jakiś dokument (raport dla szefa, CV, wiadomość e-mail , cokolwiek) zaczynasz zdania małą literą? Nie zważasz na ortografię? Nie używasz kropek, przecinków? Myślę, że nie.
Reasumując, kod HTML i CSS musi być wolny od błędów i poprawny semantycznie.

Po każdej zmianie, jaka zaszła na stronie internetowej sprawdź czy w kodzie nie wystąpił błąd.

Jeśli znalazłeś błędy, nie pozostaje nic innego, jak tylko je poprawić :)

Powrót do: Wytyczna 4.1 Kompatybilność