2.1.2 Klawiatura niezablokowana (A) - WCAG 2.0

Użytkownik powinien móc poruszać się po wszystkich elementach nawigacyjnych strony, używając jedynie klawiatury. Jeśli możemy przy pomocy klawiatury przejść do aktywnego elementu, to musimy mieć możliwość przejść do kolejnego również przy pomocy klawiatury. Nie może być sytuacji, w której musimy wykonać jakąś akcję myszką, aby klawiaturą przejść do następnego aktywnego elementu.

Powrót do: Wytyczna 2.1 Dostępność przy pomocy klawiatury