2.2.3 Bez limitu czasu (AAA) - WCAG 2.0

Użytkownicy muszą mieć tyle czasu, ile potrzebują na wykonanie określonego zadania na stronie internetowej. Żadna funkcjonalność nie będzie posiadała limitu czasu.

Powrót do: Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu