Jesteś tutaj:Strona główna / WCAG 2.0 Zasada 1: Percepcja / Wytyczna 1.2 Media zależne od czasu / 1.2.3 Audiodeskrypcje lub treści alternatywne multimediów (nagranie) (A)

1.2.3 Audiodeskrypcje lub treści alternatywne multimediów (nagranie) (A) - WCAG 2.0

Dla mediów zmiennych w czasie należy zapewnić alternatywę, dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych należy zapewnić audiodeskrypcję.
Mówiąc jaśniej, tworzymy dokument, który opowiada tę samą historię i przedstawia te same informacje, co opublikowany materiał. Obejmuje on wszystkie ważne dialogi i działania, jak również wygląd otoczenia, które są częścią historii. Dokument może być, np. osobną stroną HTML.

Ta sama zasada dotyczy multimediów, które wchodzą w interakcję z użytkownikiem, np. zakupy internetowe w wirtualnym sklepie. Alternatywna treść musi posiadać mechanizmy (linki, formularze, itp.), które pozwolą na zakup produktu.

Uwaga: Jeśli dźwięk lub wideo zostało załączone jako alternatywa treści (na przykład wersja dźwiękowa lub wersja w języku migowym treści strony), treść strony sama z siebie funkcjonuje jako jego alternatywa.

Powrót do: Wytyczna 1.2 Media zależne od czasu