Wytyczna 4.1 Kompatybilność - WCAG 2.0

Zmaksymalizuj kompatybilność z aktualnymi i przyszłymi klientami użytkownika, włączając technologie asystujące.

Artykuły