Wersja alternatywna - WCAG 2.0

W przypadku niektórych serwisów nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego kontrastu. Przyczyn może być wiele. Od kwestii technicznych po względy estetyczne. W takich wypadkach wielu programistów decyduje się na przygotowanie osobnej wersji serwisu z podwyższonym kontrastem. Jest ona przygotowana w trybie tekstowym, a więc pozbawiona elementów graficznych. Czcionka w tej wersji jest odpowiednio większa a jej kolor kontrastowy w stosunku do tła. Najczęściej są to białe lub żółte litery na czarnym tle. Dostęp do wersji tekstowej użytkownik uzyskuje po kliknięciu w ikonę, najczęściej przedstawiającą wózek inwalidzki lub podobny symbol, oznaczający specjalną wersję dla niepełnosprawnych.

Niestety, większość twórców i administratorów serwisów uważa, że uruchomienie wersji tekstowej całkowicie rozwiązuje problem dostępności. Przekonanie to jest błędne. Wersja kontrastowa, czasem zwana alternatywną jest jedynie elementem wspomagającym dostępność. Rozwiązuje kwestię zachowania odpowiedniego kontrastu w serwisie, w którym z różnych powodów niemożliwe jest uzyskanie odpowiednio kontrastowego zestawienia kolorów pomiędzy tekstem i elementami serwisu a jego tłem. Odpowiedniego kontrastu nie można uzyskać, np. ze względu na sztywne ramy, wytyczone przez księgę wizualizacji firmy lub instytucji, która precyzyjnie określa, jakich kolorów należy używać w przekazach medialnych. Trudno zatem oczekiwać zmian linii marketingowych w korporacjach, dużych i małych firmach, instytucjach państwowych etc. celem zastosowania na ich internetowych wizytówkach odpowiedniego kontrastu. Między innymi dlatego, standard dopuszcza tworzenie wersji o podwyższonym kontraście.

Uruchomienie wersji alternatywnej serwisu nie spowoduje jednak,  że serwis „główny” stanie się w pełni dostępny. Link prowadzący do takiej wersji powinien znajdować się na stronie głównej i podstronach w miejscu widocznym i powinien zachować duży kontrast w stosunku do tła. Może być reprezentowany przez ikonę, ale ta reprezentacja graficzna powinna jednoznacznie wskazywać, czego możemy się spodziewać po kliknięciu w nią. Użycie ikony przedstawiającej wózek inwalidzki jest mylące, bo po pierwsze użytkownikami tej wersji nie będą raczej osoby na wózkach, a po wtóre nie tylko osoby niepełnosprawne. Głównymi odbiorcami będą natomiast osoby niedowidzące i wszystkie te, które z różnych powodów preferują podwyższony kontrast.

Wielu z nas zdarzyło się surfować po Internecie w nocy, przy zgaszonym świetle. Czytanie tekstów w takich warunkach nawet po kilkunastu minutach, gdy patrzymy na jasno świecący ekran męczy wzrok i staje się wysoce niekomfortowe. Opcja zmiany kontrastu w serwisie, czy to przełączając się na wersję tekstową, czy zmieniając kontrast przy pomocy dostępnych funkcjonalności serwisu, czy nawet zmieniając ustawienia kontrastu w systemie, znakomicie ułatwi pracę przy komputerze.

Osoby niedowidzące, korzystające z programów powiększających przeglądają strony internetowe na bardzo dużym powiększeniu i z bardzo małej odległości od komputera. Może to być nawet kilka centymetrów od monitora. Przy dłuższym przeglądaniu treści może nastąpić tzw. efekt olśnienia, wywołany nadmiarem światła i podobny do reakcji oka, kiedy wychodzimy z ciemnego pomieszczenia do bardzo jasnego. Wersja o podwyższonym kontraście powinna jednak, zgodnie ze standardem, zachować funkcjonalność serwisu. Powinna posiadać te same treści i być aktualizowana z taką samą częstotliwością, co serwis główny. W wielu jednak wypadkach twórcy serwisów przygotowują „protezy” dostępnych stron, tworząc wersje serwisu zawierające skrócone informacje w stosunku do serwisu głównego, z ograniczoną funkcjonalnością i z nieaktualnymi informacjami. Dodatkowo wersja o zwiększonym kontraście zazwyczaj posiada możliwy do ustawienia tylko jeden zestaw kolorystyczny. Wspomniane żółte lub białe litery na czarnym tle. Jednak preferencji kolorystycznych i kontrastowych zestawień kolorów jest dużo więcej i prawie tak dużo, jak wiele jest różnych dysfunkcji wzroku. Niektóre osoby niedowidzące preferują żółte litery i czarne tło, inne białe litery na niebieskim tle, a tych zestawień można by mnożyć. Najważniejsze jednak jest, aby dać możliwość użytkownikowi, który przełączy się na wersję strony o podwyższonym kontraście użycia zestawienia kolorów najlepiej mu odpowiadających.

Przygotowanie dodatkowej wersji kontrastowej serwisu jest rozwiązaniem wspomagającym dostępność i bardzo zalecanym. Podstawowym pozostaje jednak takie przygotowanie serwisu, aby bez konieczności tworzenia serwisów dodatkowych zachować wysoki kontrast. Zamiast stosować szarą czcionkę na białym tle, można zastosować najbardziej rozpowszechniony czarny kolor czcionki a tło pozostawić białe lub w kolorze bardziej stonowanym np. ekri dla zmniejszenia efektu olśnienia.

Ustawienia strony dla osób niedowidzących

Proste ale skuteczne rozwiązanie dla osób niedowidzących, dające możliwość zmiany:

  • Wielkości czcionki
  • Kroju
  • Odstępu pomiędzy znakami
  • Pięciu różnych wariantów kolorystycznych

http://www.pup.srem.pl/Strony-specjalne/Ustawienia-dostepnosci

Tekstowa wersja strony

Tekstowa wersja strony www