WCAG 2.0 Zasada 4: Rzetelność - WCAG 2.0

Treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące.