WCAG 2.0 Zasada 2: Funkcjonalność - WCAG 2.0

Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję).