Flash wspiera dostępność - WCAG 2.0

Serwisy wykonane w technologii Flash są bardzo słabo indeksowane. Chociaż technologia ta wspiera dostępność, a to oznacza, że możliwe jest przystosowanie stron na niej opartych, to jednak wiedza ta jest na tyle mało rozpowszechniona, że w przeważającej ilości przypadków twórcy pomijają tę możliwość. Na większości stron flashowych robot nie ma zwyczajnie na czym „oka zawiesić”, bo serwisy nie posiadają ani struktury nagłówkowej, ani opisu zdjęć i innej grafiki, linków w klasycznym ujęciu. Są po prostu wykonane w sposób, który jest dla robota monolitem i jest traktowany jako niedostępny obiekt. Bez zastosowania rekomendacji, Flash nie sprawdza się nie tylko w SEO ale również jest niedostępny dla programów czytających. Osoby niewidome niestety nie usłyszą zawartości strony, wykonanej w całości w tej technologii. Nie powinno to jednak oznaczać, że wszyscy gremialnie powinni zbojkotować Flash z powodu niedostępności, wręcz przeciwnie.

Po pierwsze możliwe jest dostosowanie Flash dla czytników ekranowych, choć ze względu na charakter tego typu prezentacji, opartej głównie na wizualnej warstwie przekazu, ruchu i osadzenia zdarzeń w czasie może okazać się to niesłychanie trudne.

Po drugie, wkluczając jednych nie powinniśmy wykluczać innych. Są osoby, dla których taka forma przekazu jest najbardziej atrakcyjna i raczej nie powinniśmy piętnować takich rozwiązań. Dla serwisów poświęconych najmłodszym użytkownikom Flash jest znakomitą formą przekazu i źródłem rozrywki. Dlatego, pamiętając o dostępności nie powinniśmy zapominać o zachowaniu atrakcyjności serwisu a taką niewątpliwie podnoszą elementy animacji i inne rozwiązania Flash.

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie elementów Flash, zamiast budowanie serwisu w całości opartego o tę technologię. Elementy te powinny służyć podniesieniu atrakcyjności przekazu i nie wpływać na jego funkcjonalność i nawigację.

Przykład strony kanału dla najmłodszych minimini plus wykonanej w technologii Flash

Wkluczając jednych nie wykluczajmy innych. Strony wykonane w technologii Flash są bardzo atrakcyjne dla najmłodszych użytkowników Internetu.

http://www.miniminiplus.pl/html/zabawa/gry/pamietaczek_zwierzaki/