Dostępność i użyteczność - WCAG 2.0

Wraz z pojawieniem się pierwszych rekomendacji i opublikowania prac W3C, pojęcia „dostępność” (accessibility) i „użyteczność” (usability) nabrały większego znaczenia. Dostępność stron internetowych to nic innego, jak zapewnienie dostępu do zasobów internetowych możliwie jak największej liczbie użytkowników, bez względu na ich niepełnosprawność, wiek, status majątkowy, sprzęt i oprogramowanie. Użyteczność - to takie przygotowanie serwisu www, aby osiągnąć maksymalną satysfakcję użytkownika, poprzez efektywność serwisu i łatwość użytkowania. Serwis internetowy poprawnie przygotowany i spełniający swoje zadania powinien spełniać założenia obydwu definicji. Powinien być dostępny dla użytkowników, korzystających z różnych urządzeń takich jak: komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobile, różne systemy operacyjne, przeglądarki internetowe. Powinien dawać możliwość obsługi przez programy czytające, wykorzystywane przez osoby niewidome oraz programy powiększające, używane przez osoby niedowidzące. Powinien być również na tyle użyteczny, aby korzystanie z niego było łatwe, przyjemne i przede wszystkim skuteczne.

Czym jest skuteczny serwis? To serwis, który spełnia swoje cele. Każda witryna internetowa, od najmniejszej wizytówki po wielki portal internetowy jest przygotowana w określonym celu. I tak: serwis kolei państwowych ma przede wszystkim informować o rozkładzie jazdy pociągów, opóźnieniach i cenach biletów. Serwis stacji telewizyjnej o programie telewizyjnym, a portal informacyjny powiadamiać o najnowszych wydarzeniach. Serwis będzie tym skuteczniejszy, im szybciej i łatwiej użytkownicy powezmą interesujące ich informacje, a niepełnosprawność, czy użyta w tym celu przeglądarka nie będą stanowiły przeszkody. Zarówno użytkownik jak i serwis internetowy osiągną swój cel. Prawdopodobnie nie ma idealnego serwisu internetowego, dostępnego dla wszystkich i zadawalającego wszystkich. Nie mówimy tutaj o jego wizualizacji - warstwie graficznej czy układzie graficznym, bo to oczywiście jest rzecz gustu, ale o wspomnianej już skuteczności w pozyskaniu informacji. Możliwe jest jednak takie przygotowanie serwisu, aby do minimum zmniejszyć liczbę użytkowników nieusatysfakcjonowanych.

Użytkowników nieusatysfakcjonowanych możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to tacy, którzy z trudem odnaleźli interesujące ich treści. Druga to ci, którzy w ogóle nie natrafili na nie. Zakładamy oczywiście, że szukana treść istnieje w serwisie. Najczęstszym powodem takiej sytuacji jest niezastosowanie przez twórców serwisu lub osoby administrujące nimi, zasad użyteczności lub zasad dostępności. Zazwyczaj i jednych i drugich.